Singtip.com

ชุมชนคนไทยในสิงคโปร์ - Thai Social Network in Singapore

All Blog Posts (4,068)

ทำอย่างไร Blog ถึงจะได้รับการ Approve?

สวัสดีครับ มักจะมีสมาชิกถามมาหลังไมค์บ่อยๆ ว่าทำไม Blog ที่เขียนไม่เคยได้รับการ Approve ขึ้นเลย ผมมีหลักเกณฑ์ง่ายๆ อย่างเดียวครับ นั่นคือ Blog คือเนื้อหาแนวเรียงความ ต้องมีประโยชน์ ห้ามขายของ Blog ทำหน้าที่แตกต่างจาก Webboard ผมต้องการให้เนื้อหา Blog เป็นการแชร์ความคิดความรู้สึก ไม่ต้องการให้มาประกาศซื้อขาย หัวข้อและเนื้อหาที่จะได้รับการ Approve…

Continue

Added by jakrapong on June 8, 2014 at 9:45pm — No Comments

เอกอัครราชทูตไทย ณ สิงคโปร์และข้าราชการทีมประเทศไทยเข้าร่วมพิธีวันวิสาขบูชาที่วัดอานันทเมตยาราม

เมื่อวันที่ 13 พ.ค. 2557 เวลา 19.00 น. นายมารุต จิตรปฏิมา เอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ และ  นางจิราภรณ์ จิตรปฏิมา ภริยารวมทั้งข้าราชการทีมประเทศไทยได้เข้าร่วมพิธีวันวิสาขบูชาที่วัดอานันทเมตยาราม พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนในสิงคโปร์กว่า 1,500 คน

อนึ่ง วัดอานันทเมตยารามได้ทำพิธีเปิดอาคารหลังใหม่เมื่อวันที่ 5 ม.ค. 2557 โดยมี Ms. Indranee Rajah รัฐมนตรีอาวุโสแห่งรัฐด้านกฎหมายและการศึกษาให้เกียรติเป็นประธานในพิธี โดยอาคารหลังใหม่ประกอบด้วยอาคารที่พักสงฆ์ อาคารปฏิบัติธรรม หอเอนกประสงค์…

Continue

Added by P.Thaiembassy on May 21, 2014 at 11:22am — No Comments

Through Eyes of Us Thais” (TEOUT)

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสิงคโปร์ ร่วมกับร้านอาหารนาราไทย สิงคโปร์ และเบียร์ช้าง ขอเชิญเข้าร่วมงานนิทรรศการภาพถ่ายการท่องเที่ยวไทยและคอนเสิร์ตศิลปินไทยชื่อดังในงาน “Through Eyes of Us Thais” (TEOUT) ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2557 ที่ Resorts World Sentosaสิงคโปร์

ภายในงาน พบกับรวมทั้งนิทรรศการภาพถ่ายโดยศิลปินรุ่นใหม่ คิด เบญจรงคกุลและ รัตนโชติ ศรีคงเมือง ตลอดทั้งงานที่บริเวณ…

Continue

Added by P.Thaiembassy on April 25, 2014 at 2:37pm — No Comments

สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ จัดคณะตรวจเยี่ยมแรงงานไทยที่หอพัก Cochrane Lodge 1

เอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ มอบหมายให้นางธนพร ศิริเต็มกุล อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) พร้อมด้วยทีมงานจากสถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ สำนักงานแรงงานในประเทศสิงคโปร์ และอาสาสมัครแรงงาน ตรวจเยี่ยมแรงงานไทยที่หอพัก Cochrane Lodge 1 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 ระหว่างเวลา 20.00 – 22.00 น. โดยมีแรงงานไทยเข้าร่วมกิจกรรม 56 คน

         ในโอกาสดังกล่าว สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ให้บริการกงสุลสัญจร แจกเอกสารและให้คำปรึกษาและข้อมูลเกี่ยวกับงานด้านการกงสุล…

Continue

Added by P.Thaiembassy on April 3, 2014 at 10:42am — No Comments

สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ จัดการเลือกตั้ง ส.ว. นอกราชอาณาจักร

เมื่อวันที่ 22 – 23 มีนาคม 2557 สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ ได้จัดการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภานอกราชอาณาจักรขึ้นที่สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ เลขที่ 370 ถนนออร์ชาร์ด 238870 โดยมีคนไทยซึ่งพำนักอาศัยและทำงานอยู่ในสิงคโปร์มาลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรรวม 10,271 คน ในจำนวนดังกล่าว มีคนไทยจำนวน 574 คน เดินทางมาใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง ส.ว. ทั้งนี้ การจัดการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรในครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสถานเอกอัครราชทูตฯ…

Continue

Added by P.Thaiembassy on March 25, 2014 at 11:00am — No Comments

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ที่นี้

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ที่นี้

http://www.khonthai.com/Election/Elecenter/popout/enq/indexenqpopout.php…

Continue

Added by P.Thaiembassy on March 6, 2014 at 10:30am — No Comments

ศูนย์กัลยาณมิตร (วัดพระธรรมกาย) สิงคโปร์ จัดพิธี “เสกแผ่นดิน” ที่จะเป็นสถานที่ ก่อสรางศูนย์ถาวร

         เมื่อวันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2557 ศูนย์กัลยาณมิตร (วัดพระธรรมกาย) สิงคโปร์ ได้จัดพิธีเสกแผ่นดินบริเวณที่ดินในเขตสุมังวอล์ก…

Continue

Added by P.Thaiembassy on February 24, 2014 at 5:13pm — No Comments

คณะโรงเรียนนายทหารอากาศอาวุโส กรมยุทธศึกษาทหารอากาศเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์และรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับสิงคโปร์

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 09.00 น. คณะโรงเรียนนายทหารอากาศอาวุโส กรมยุทธศึกษาทหารอากาศจำนวน 109 คน นำโดย น.อ.เดชอุดม คงศรี ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายมารุต จิตรปฎิมา เอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ และรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับการเมือง เศรษฐกิจและสังคมของสิงคโปร์จาก น.ส. วัลยา จริยธรรม และ นางพัชรา โล่ห์จินดารัตน์ เจนส์ เลขานุการเอก…

Continue

Added by P.Thaiembassy on February 20, 2014 at 11:30am — No Comments

คณาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราชเข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์และรับฟังการบรรยายเรื่องระบบการศึกษาในสิงคโปร์

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557 อาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราชจำนวน 50 คน ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายมารุต จิตรปฏิมา เอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์และรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับการศึกษาในสิงคโปร์จากนางสาววัลยา จริยธรรมและนางสาวพรพัชร์ ทิศทองคำ เลขานุการเอก ในโอกาสที่คณะฯ เยือนสิงคโปร์ระหว่าง 4-6 กุมภาพันธ์ 2557 เพื่อศึกษาดูงานเกี่ยวกับระบบการศึกษาปฐมวัยในสิงคโปร์ ทั้งนี้ คณะฯ ได้เข้าเยี่ยมโรงเรียนอนุบาล St. James Church Kindergarten และแลกเปลี่ยนความรู้กับ Ms. Jacqueline Chung…

Continue

Added by P.Thaiembassy on February 19, 2014 at 11:39am — No Comments

สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ จัดการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร

เมื่อวันที่ 25 – 26 มกราคม 2557 ระหว่างเวลา 09.00 – 21.00 น. สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ ได้จัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนอกราชอาณาจักรขึ้นที่สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ เลขที่ 370 ถนนออร์ชาร์ด โดยมีคนไทยพำนักอาศัยและทำงานอยู่ในสิงคโปร์ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นแรงงานไทย มาลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้ง 10,365 คน โดยมีคนไทยจำนวน 2,711 คน เดินทางมาลงคะแนน ทั้งนี้ การจัดการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรในครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนที่เดินทางมาทำข่าวจากประเทศไทย…

Continue

Added by P.Thaiembassy on February 13, 2014 at 10:05am — No Comments

สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ จัดงานวันชาวไทยสัมพันธ์ พระบารมีปกเกล้าเนื่องในวโรกาสเจริญพระชนมายุครบ 86 พรรษา

                 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 8 ธันวาคม 2556 เวลา 17.00 – 20.30 น. สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ ได้จัดงานวันชาวไทยสัมพันธ์ พระบารมีปกเกล้า ณ สถานเอกอัครราชทูตฯถนนออร์ชาร์ด เนื่องในวโรกาสเจริญพระชนมายุครบ 86 พรรษา เพื่อให้ชาวไทยในสิงคโปร์ได้ร่วมกันแสดงความจงรักภักดีและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีต่อชาวไทยทั้งประเทศ และยังเป็นโอกาสให้ชาวไทยได้พบปะสังสรรค์ โดยในปีนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ บริการจัดรถบัสรับคนไทยจาก Golden Mile Complex มายังสถานเอกอัครราชทูตฯ…

Continue

Added by P.Thaiembassy on January 16, 2014 at 4:39pm — No Comments

สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ จัดคณะตรวจเยี่ยมแรงงานไทยที่หอพักแรงงานเกาะจูร่ง

เอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ มอบหมายให้นายนิพนธ์ เพ็ชรพรประภาส อัครราชทูตที่ปรึกษา และนางธนพร ศิริเต็มกุล อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) พร้อมด้วยทีมงานจากสถานเอกอัครราชทูตฯ สำนักงานแรงงานฯ และอาสาสมัครแรงงานไทย ตรวจเยี่ยม…

Continue

Added by P.Thaiembassy on January 15, 2014 at 11:04am — No Comments

พิธีเปิดอาคารอเนกประสงค์หลังใหม่ของวัดอานันทเมตยาราม

เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2557 นายมารุต จิตรปฏิมา เอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ ได้เข้าร่วมพิธีเปิดอาคารอเนกประสงค์หลังใหม่ของวัดอานันทเมตยาราม โดยมี Ms. Indranee Thurai  Rajah สส เขต

Tanjong Pagr GRC และรัฐมนตรีอาวุโสแห่งรัฐประจำกระทรวงยุติธรรมและกระทรวงศึกษาธิการ

เป็นแขกเกียรติยศ

ผู้เข้าร่วมพิธีดังกล่าวมีจำนวนประมาณ 500 คน ประกอบด้วยผู้แทนองค์กรศาสนาสากล

พระสงฆ์ผู้ทรงสมณศักดิ์ในสิงคโปร์และจากประเทศไทย พุทธศาสนิกชน และผู้นำชุมชนในเขตเลือกตั้ง

Tanjong Pagar…

Continue

Added by P.Thaiembassy on January 14, 2014 at 10:46am — No Comments

Blog Topics by Tags

Monthly Archives

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

1999

© 2014   Created by jakrapong.

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service